Birthdays Anniversaries

ASHISH PATIL

Nagpur

Jan 27

Sent Wish

AMOL KEDARE

Aurangabad

Jan 28

Sent Wish

SANTOSH YASHWANT PAGARE

NASHIK

Jan 25

Sent Wish

RAHUL INGLE

AKOLA

Jan 26

Sent Wish

SMITA KAMBLE

MUMBAI

Jan 26

Sent Wish

PARESH PARMAR

AHMEDBAD

Jan 28

Sent Wish

POURNIMA VISHAL LOKHANDE

NAGPUR

Jan 30

Sent Wish

SHISHIR RAJENDRA KAMBLE

YAVATMAL

Jan 31

Sent Wish

Powered by Nspire Technologies