Birthdays Anniversaries

NILESH KADAM

Pune

Apr 10

Sent Wish

PALASH BHAGAT

Nagpur

Apr 10

Sent Wish

9167671760

MUMBAI

Apr 11

Sent Wish

VISHAL SHYAMKUWAR

DURG

Apr 12

Sent Wish

VINOD R. INGLE

WASHIM

Apr 14

Sent Wish

LEKHAGRA BALDEVRAO SHANKARPALE

Amravati

Apr 18

Sent Wish

CHANDRAKANT UKEY

Yavatmal

Apr 19

Sent Wish

SANTOSH WARKE

NAVIMUMBAI

Apr 21

Sent Wish

ATUL CHANDRAKANT NIKAM

Nashik

Apr 22

Sent Wish

BHAGWANT GOVIND BHAGAT

Nagpur

Apr 23

Sent Wish

DHANANJAY M WARANE

NAVI MUMBAI

Apr 23

Sent Wish

TUSHAR SURYAWANSHI

Nagpur

Apr 24

Sent Wish

KAMLESH THAWARE

Nagpur

Apr 24

Sent Wish

PRASHANT KRUSHNAJI BHANGE

Nagpur

Apr 27

Sent Wish

RAVINDRA CHANDRAKANT GAIKWAD

Pune

Apr 29

Sent Wish

VIVEK PURUSHOTTAM MOTGHARE

Bhandara

Apr 30

Sent Wish

LEKHAGRA BALDEVRAO SHANKARPALE

Amravati

Apr 18

Sent Wish

NILESH DESHBHRATAR

GONDIA

Apr 18

Sent Wish

KALPANA BONDADE

NAGPUR

Apr 21

Sent Wish

VIKRAM MOTE

PANVEL

Apr 22

Sent Wish

HEMANT KUMAR BORKAR

BHANDARA

Apr 24

Sent Wish

BHUSHAN VASANT INGLE

MUMBAI (SUBURBAN)

Apr 24

Sent Wish

SUDARSHAN KRUSHNAJI VAIDYA

Nagpur

Apr 24

Sent Wish

AMOL W. MATE

NAGPUR

Apr 25

Sent Wish

DEEPAK MAKASARE

NASHIK

Apr 25

Sent Wish

RAJESH A. KHANDAGALE

ULHASNAGAR-3.

Apr 25

Sent Wish

ULHAS LANDAGE

NAGPUR

Apr 25

Sent Wish

DEEPAK MAKASARE

NASHIK

Apr 25

Sent Wish

GUNWANT WAGH

NASHIK

Apr 26

Sent Wish

SUBHASH BHASKAR

NEW DELHI

Apr 26

Sent Wish

PRASAD ASHOK MORE

PUNE

Apr 27

Sent Wish

DEEPAK PARMAR

Ahmadabad

Apr 27

Sent Wish

CHANDU M. SHINGADE

MUMBAI

Apr 27

Sent Wish

RATNADEEP KAMBLE

Nagpur

Apr 28

Sent Wish

RAVINDRA CHANDRAKANT GAIKWAD

Pune

Apr 29

Sent Wish

NIKHIL BAGUL

PUNE

Apr 30

Sent Wish

Powered by Nspire Technologies