Birthdays Anniversaries

HARSHAD DAFDA

Ahmadabad

Feb 07

Sent Wish

ABHISHEK NANA WAGHMARE

PANVEL

Feb 07

Sent Wish

ER. RUPESH THOOL

Nagpur

Feb 10

Sent Wish

NILESH DESHBHRATAR

GONDIA

Feb 10

Sent Wish

ARUN KUMAR TYAGI

Chandauli

Feb 10

Sent Wish

PRADIP SANTOSH SHILAVAT

Nashik

Feb 12

Sent Wish

KAVERI PANKAJ GAWAI

Nashik

Feb 14

Sent Wish

Atul D

Thane

Feb 17

Sent Wish

SHAILENDRA KRISHNA BAGDE

Mumbai

Feb 17

Sent Wish

VAIBHAV TAYADE

Aurangabad

Feb 18

Sent Wish

AKHIL KAMALAKAR BAGDE

Nagpur

Feb 18

Sent Wish

DEEPAK BHASKAR KEDARE

Nashik

Feb 19

Sent Wish

PRANAY ASHOK SHENDE

Nagpur

Feb 21

Sent Wish

SAGAR PUNDLIK KATARE

NAVI MUMBAI

Feb 22

Sent Wish

GAGAN BANSODE

Osmanabad

Feb 23

Sent Wish

SACHIN PRAPHULL NAME

Kolhapur

Feb 24

Sent Wish

SHYAM NIHATE

NAVI MUMBAI

Feb 24

Sent Wish

DIPEN JAMBHULKAR

Kalyan

Feb 27

Sent Wish

SUNIT BALARAM GAMRE

Virar

Feb 29

Sent Wish

SANGITKAR AVINASH D. INGLE

KALYAN

Feb 06

Sent Wish

SACHIN ANANT KAMBLE

MUMBAI

Feb 06

Sent Wish

TUSHAR SURYAWANSHI

Nagpur

Feb 08

Sent Wish

RAMESH GAIKWAD

PUNE

Feb 10

Sent Wish

KUNAL MANKAR

PUNE

Feb 14

Sent Wish

SUMIT KAMBLE

Kolhapur

Feb 14

Sent Wish

RAKESH JANARDHAN KHOBRAGADE

Pune

Feb 14

Sent Wish

SWAPNIL ZODAPE

Kalyan

Feb 14

Sent Wish

Ashvin

Rajkot

Feb 14

Sent Wish

DEEPAK BHASKAR KEDARE

Nashik

Feb 16

Sent Wish

VAIBHAV TAYADE

Aurangabad

Feb 18

Sent Wish

VISHAL SHYAMKUWAR

DURG

Feb 24

Sent Wish

NARENDRA KUMAR B

Bangalore

Feb 25

Sent Wish

HEMANT SAWALE

PUNE

Feb 26

Sent Wish

VIJAY NAG

MUMBAI

Feb 26

Sent Wish

Powered by Nspire Technologies